Kapacitetskort for forbrug

Hurtige og transparente tilslutninger gennem den grønne omstilling

Kunder som bruger Utiligizes kapacitetskort for forbrug:

Kapacitet gjort simpelt

Ledig kapacitet afhænger af mange forskellige faktorer, men hos Utiligize simplificerer vi kompleksiteten til forståelige tal. På den måde behøver du ikke være ekspert for at forstå, om der er plads til en ny forbindelse i dag eller om to år.

Planlægningsafdelinger vil drage fordel af vores 10-års prognoser for forbrug og produktion, hvilket gør det muligt at reservere kapacitet i dag til fremtidige elbiler, varmepumper, solceller m.m.

Utiligizes kapacitetsresultater inkluderer spændings- og ampereberegninger for alle netkomponenter, helt ned til de enkelte kabelskabe, så den ledige kapacitet kendes på hele nettet.

N-1 beregninger for hver netkomponent: automatisk og opdateret dagligt

Dagligt modtager vi automatisk de nyeste GIS- og målerdata til at beregne konsekvenserne ved fejl på alle netkomponenter. Dette sikrer, at netplanlæggere har det korrekte billede af netkapaciteten, når de møder på arbejde.

N-1 redundans findes typisk i alle forbrugsområder på høj- og mellemspændingsniveau, men kun på cirka 20% af lavspændingsnettet. Vi udfører milliarder af beregninger dagligt for at finde de optimale alternative koblingsmuligheder, der kan sikre strøm i stikkontakten hos forbrugere i tilfælde af fejl. Forskellige mål kan sættes for den bedste reserveforsyning: et maksimalt antal ændringer af skillebrydere, forsyningsveje der resulterer i den laveste belastning, eller de bedste spændingsniveauer.

Utiligizes automatiserede og datadrevne tilgang betyder, at du kan opsætte systemet og få nye resultater hver eneste dag, opdateret med de nyeste tilslutningsanmodninger.

Sikring af øget beskyttelse mod cyberangreb og fysiske trusler

Truslen om cyberangreb på forsyningsinfrastrukturen fra fjendtlige aktører er steget markant de seneste to år. Cyberangreb kan i yderste konsekvens deaktivere kritiske netaktiver for samfundet, hvilket kan resultere i omfattende strømafbrydelser. Dette stiller større krav til modstandsdygtighed i netplanlægningen end nogensinde før.

Når Utiligizes system genererer kapacitetskortet, anvendes meget avancerede matematiske metoder og modelberegninger på nettopologien. Systemet genererer millioner af forskellige nettopologiske kombinationer og identificerer de mest optimale. Brugeren af systemet kan dermed se, hvor der er reserveforsyninger på standby, og hvor der ikke er.

Utiligizes strategiske planlægningsværktøj gør det muligt for kunder at sætte en standard for acceptable niveauer af redundans i forskellige netområder eller for forskellige kundetyper. Dette hjælper med at balancere forsyningssikkerhed og omkostninger på den mest hensigtsmæssige måde. Netselskaber, der bruger Utiligizes kapacitetskort, kan sikre at eksempelvis hospitaler, militære installationer eller andre samfundskritiske institutioner har den højeste og mest robuste forsyningssikkerhed, samtidig med at resten af nettet drives på den mest omkostningseffektive måde.

Se en video af produktet her: